Dokumentation Dutch

EEN KOOIKERHONDJE IN DE FAMILIE


 

Reu:
Dion Werle van Muskyteira

Teef:
Delphine Werle van Muskyteira

 

 

   VOORWOORD:

Voor elk dier geldt hetzelfde!

Om mens en dier in goede onderlinge harmonie te laten leven, doen we er goed aan ons vooraf zorgvuldig te informeren. Want in de eerste plaats zijn het beiden die een moeilijk leven hebben en wordt altijd het dier de dupe wanneer een …beslissing genomen wordt. Om die reden komt een ras nogal eens in het verdomhoekje terecht of wisselen honden van eigenaar. Zij worden dan gedeeltelijk verkeerd begrepen en mishandeld. De mens, of eigenlijk onmens, wordt de hond zat en ontdoet zich ervan alsof het een gebruiksvoorwerp is: waarbij hij de hond laat inslapen met als reden: hij heeft gebeten, is moeilijk opvoedbaar of agressief! Naar het hoe en waarom vraagt dan niemand. Of hij wordt achteloos ergens in het bos of op straat of waar dan ook vastgebonden of er uit gezet. Als het arme dier dan mogelijk nog een kans heeft, beland het in een goed asiel.Vanuit deze achtergrond wil ik het Kooikerhondje voorstellen.

ALGEMENE INDRUK

Van huis uit is het Kooikerhondje een zogenaamde werkhond. Assistent van de kooibaas, bewaker van huis en hof, verdelger van ratten, muizen, enz.

 

 


  Theresa-Pooja met Dion
(dit noemt men pas liefde)

Dhr.Gerke van Kalsbeek in de eendenkooi met Marquise Ascha & Dion Werle van Muskyteira

Michael Köhler is met
Jordy & Ginger aan het spelen

 

 

Hij hoort lief, vrolijk, goedaardig, aanhankelijk en waaks te zijn. Wel wat terughoudend maar absoluut niet agressief of asociaal. In huis toont hij een groot aanpassingsvermogen: ten dele rustig en bescheiden maar kan ook bruisen van levenslust.

 

Na het werken, sporten en spelen samen met de roedelleidster van de avond genieten!

Hij is niet luidruchtig maar waaks en hij is in huis ook graag onder de mensen. Hij is en blijft een kleine jachthond bij wie de jachtdrift alleen dan tevoorschijn komt, wanneer hij te weinig bezig wordt gehouden. Buiten voelt hij zich opperbest. Ook voor wandelingen in wind en regen deinst hij absoluut niet terug. De gevoelige en hoogintelligente kooikerhond is geen allemans vriend. Aanvankelijk kan hij zich terughoudend t.o.v. vreemde mensen, kinderen en andere honden opstellen. Ook kan hij zich terugtrekken, als hij zich onzeker voelt. Is hij aan iemand gewend, dan zal hij hem zijn leven lang vriendelijk begroeten!

GESCHIEDENIS

De kooikerhond behoort tot een oud Nederlands hondenras. In de zeventiende eeuw was hij een algemene verschijning. Op schilderijen uit die tijd van o.a. Vermeer en Steen kan men dit nieuwsgierige hondje terugvinden. In Nederlandse musea, als paleis Het Loo te Apeldoorn en in het Rijksmuseum te Amsterdam, kan men verschillende kunstwerken vinden waarop het kooikerhondje staat afgebeeld. In het Oranje-Nassau museum bij de ruïne van slot Dillenburg hangt een schilderij van prins Willem van Oranje, die kort voor het gereedkomen van het schilderij door zijn kooikerhondje “Kuntze” voor een moordaanslag werd gered. Dit verhaal staat ook in het boek van de geschiedschrijver Pieter Hooft beschreven.

        

 


Bronzen figuur van
Willem van Oranje met Kooikerhondje

(Louis Royer
1793 – 1886)
Rijksmuseum Paleis Het Loo Apeldoorn

“Zoals de ouden zongen,
zo piepen de jongen”.
(Jan Steen 1626 -1679)

 

Het levensverhaal
Willem de Zwijger
werd in 1984 door
Albert Groendijk verfilmd.

 

 

 


FOKKERIJ TERUGBLIK

Na jaren van vergetelheid werd in 1942 weer een start gemaakt met de vernieuwde fokkerij van een oudhollands jachthondje “het Kooikerhondje”. Baronesse van Hardenbroek van Ammerstol heeft heel veel gedaan om dit ras weer op te bouwen. In 1939 ging zij op zoek naar deze rood/witte nieuwsgierige hond. In Friesland vond ze “Tommie” de stammoeder van het huidige kooikerhondje. Het eerste nestje van vier teefjes van “Tommie” x “Benni” (uit friesland waarvan de afstamming onbekend is) werd onder de kennelnaam van Walhalla in 1942/1943 geboren.

 

 

Baronesse van Hardenbroek
met Niko en Niels 1958(?)

Baronesse van Hardenbroek
met o.a. Marlies, Eskah
Ella, Hetty, Boekel 1961

 

 

(Deze foto’s komen uit het jubileumbundel
van de vereniging het Nederlandse Kooikerhondje 1967-1992)

 

 


Nadat de barones een andere mooie reu had gevonden (“Bobbie”afstamming onbekend), werd uit deze combinatie in 1943 de eerste kooikerreu “Bernard” geboren. Later werden vele op kooikers gelijkende honden in eendenkooien gevonden, waar het hun taak was eenden op een rustige manier in een vanghokje te lokken. Met de beste honden daarvan, werd het ras verder opgebouwd. In 1966 werd het ras door de Raad van Beheer voorlopig erkend en werden voorlopige raspunten vastgesteld. In 1971 kwam de officiële erkenning met de vandaag nog geldende raspunten.
DE EENDENKOOI
(Stuk bos, temidden van weilanden, met daarin een vijver waarop een of meerdere vangpijpen zijn aangesloten.)
In het waterrijke Nederland zijn overal nesten van eenden te vinden. Ze bestaan uit een nestplek, omringt door hoge waterplanten, waar het waterwild broedgelegenheid en rust vindt.

 

 

 


“Dion” aan het einde van de vangpijp!

 

 

 

Aan de rand van de eendenvijver bevinden zich de vangpijpen, die aan de bovenkant met graas en aan de zijkant met rietmatten zijn afgeschermd. Aan het einde staat de vangkist. Met voer en halftamme eenden lokt de kooibaas ongezien de trekeenden op het kleine meertje in zijn buurt,

 

 


Phaedra Cokkie v. Muskyteira
lokt hier de eenden

 

 


waar dan heel stil de kooikerhond de nieuwsgierige eenden, met zijn witte pluimstaart, steeds dieper de goede vangpijp inlokt. Zo dat ze tenslotte door de kooibaas opgeschrikt in het vanghokje vallen, die dan wordt dichtgedaan. Vroeger werden de eendenkooien alleen voor consumptieve doeleinden van de eenden gebruikt. Tegenwoordig meestal voor wetenschappelijk onderzoek of het ringen van de wilde eenden. Tegenwoordig zijn nog maar weinig eendenkooien in Nederland in bedrijf.

BIJZONDERE KENMERKEN

De schofthoogte van het kooikerhondje is ca. 35 – 40 cm en heeft een halflange witte vacht met oranje /rode platen en een lange witte pluimstaart.

 

 

Delphine Werle v.Muskyteira 10. mnd
Europa – Junior Winner 1999
Dt. Bundesjugendsieger 1999

Nobly-Trusty Yalinke
v. Muskyteira
NL, Internat., D, B, LUX.,
FIN, Champion
Worldwinner 1996

 

 


Het is het enige ras ter wereld, dat oranje/rode oren met zwarte haarpunten bezit, zogenaamde oorbellen. Er zijn nog enkele zwart/witte en driekleurige kooikers, dit is zeer ongewenst en niet erkend.

 

 

RASJA UIT ‘T WILGENBOSCH
Geb.02.08.1992

Deze hond krijgt
een stamboom met daarop de vermelding entspricht nicht dem n.e.k. niet erkende kleur!

 

 

 

HET KOOIKERHONDJE
VANDAAG DE DAG
De populariteit van het kooikerhondje groeit gestaag,

Qunack Byondra v.Muskyteira
NL – Champion
Europa – Junior Winner 1996
World Junior Winner 1996

Kyria Werle v.Muskyteira
tijdens de behendigheidstraining

 


Oriënne Kintyre v. Muskyteira doet de “Slalom” fantastisch !!!

 

omdat hij grote werklust bij obedience, flyball en behendigheid laat zien en tegelijkertijd een handzaam, vrolijk, aantrekkelijk werk- en gezinshondje is. Bij al dat enthousiasme mag niet vergeten worden, dat ondanks zijn aantrekkelijke lieve verschijning de kooiker een werkhond is. Met een zeer gevoelige en hoog intelligente aard, verpakt in een sterk karakter. Daarom is hij voor dominante of onzekere mensen ongeschikt. Het is heel belangrijk, dat hij zijn plaats in het gezin vindt. Hij is geen kinderspeelgoed, maar wel een kindervriend wanneer hij tenminste niet door hen mishandeld wordt.

 

 

Theresa-Pooja(6)is zeer spontaam met Dion,
David-Rahuel(3) neemt alles vanaf de achtergrond waar

Kalanga Werle v. Muskyteira toont op
deze manier haar sympathie

Manusia’s Stella geniet van de gehele familie bij elkaar

Ilaysa Wolthuizen (10.)heeft zonder voorbereiding Dion Werle v.Muskyteira bij de Juniorhandling voorgebracht!
(NL-Asperen 1999)

 

 


Goed opgevoede kinderen zijn een belangrijke voorwaarde voor een probleemloze socialisatie en opvoeding van het kooikerhondje, zodat een harmonieus samenleven met veel vreugde gegarandeerd is.

 

Lordie met Oriënne v. Muskyteira
als paardenbegeleider!

 

OPVOEDING EN VERZORGING

 

Wescalle Sabrina van Muskyteira met zeven puppies van 5 dagen oud Yonnar, Yimme, Ylene,Yillin, Yardan,Yarnic, Yolique

Werle Sabrina van Muskyteira met vier puppies van 5 dagen oud v. l. n. r.: Kalanga, Kyria, Kanzi & Kayleigh

Het is enorm belangrijk het kooikerhondje goed op te voeden en dat begint al bij de fokker.

 

Eerst: MET EEN HEEL GOED DOORACHTE COMBINATIE!
Een natuurlijke socialisatie in een verrijkte omgeving (huiskamer) moet gegarandeerd zijn. Dat betekent ook dat de fokker de opgroeiende pups de mogelijkheid geeft zo veel mogelijk positiefs te ervaren.

 

 

 

Tiaré Kim de Princespioen & dochter Hexe Ayumï Tiaré van Muskyteira genieten zichtbaar van elkaar

 

Met dit als basis staat wetenschappelijk vast dat het meest ideale tijdstip voor het plaatsen van een kooikerpup +/- acht weken is. Omdat er op dit moment een evenwicht is tussen nestbinding en vluchtgedrag. Vanaf dat moment draagt de fokker de verantwoordelijkheid over op de nieuwe eigenaar, met de verwachting, hem tot een gezonde, vriendelijke gezelschapshond te laten opgroeien en is graag bereid met raad en daad ter zijde te staan. Ook bieden kynologische verenigingen aan te bevelen cursussen aan. Het doel moet zijn de kooikerpup en jonge hond met positieve motivatie op te voeden!

 

 

Kyria & Kalanga v.Muskyteira hebben vee plezier tijdens het pupp-speeluurtje.

Hexe Ayumï Tiaré v.Muskyteira speel graag met de hondvriendelijke kater “Hooch”

 


Wat de verzorging betreft worden geen bijzondere eisen gesteld. Regelmatig borstelen is voldoende. Ook is het kooikerhondje een goede eter, zodat op een matige maar kwalitatief hoogwaardige voeding gelet moet worden.

WANT EEN DIKKE JONGE HOND WORDT VAAK OOK EEN DIKKE OUDE HOND!

Gezondheidsproblemen zijn zo al voorgeprogrammeerd! Zoals we weten, hebben niet alleen mensen maar ook alle hondenrassen hun specifieke erfelijke gebreken.

Voor het kooikerhondje betekent dat, dat wij en de rasvereniging,” Het Nederlandse Kooikerhondje “, (opgericht in 1967 ) bezig zijn erfelijke gebreken als patella luxatie, epilepsie, cataract, van Willebrand, leukodystrofie uit te sluiten en de positieve eigenschappen te bevorderen! Daarom is eerlijkheid een must!

 

Citaat:
Als wij ons het recht toe-eigenen,
om over het ontstaan van leven te beslissen,
dan zullen wij dit naar beste eer en geweten,
moeten uitvoeren.

Susanne Räber, Juni 1999

 


Indien u meer over het kooikerhondje wil weten,
kunt u contact met ons opnemen.

 

Kennelnaam:
Van Youngmuskyteira

Heinz & Susanne Räber
Luzernerstr.53
CH-6403 Küssnacht a. R.
Tel. +41/41/8507717

 

Citaat!
Kooikerhondjes zijn als ruwe diamanten,
wij zijn de handwerkers en zijn ervoor verantwoordelijk,
of er een briljant ontstaat!

Susanne Räber, Juni 1999

 

Genau DAS ist MEIN/UNSER LEBEN bei Van Youngmuskyteira 😍❤️❤️❤️⚜️❤️(gerade eben)

Gepostet von Kooikerhondje Van Youngmuskyteira am Donnerstag, 11. Oktober 2018